Skatteattest

Du treng ein attest for skatt og meirverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om verksemda di eller du personleg skuldar skatt/meirverdiavgift eller ikkje. 

 

Du bestiller attest for skatt og meirverdiavgift gjennom nettsida til Skatteetaten

Kor tid treng eg ein skatteattest?

Det er ofte eit krav ved innlevering av anbod at du skal sende med attest for skatt og meirverdiavgift. Du kan også trenge attesten ved søknad om skjenke- eller salsløyve av alkohol. 

Publisert av Evert Are Havn. Sist endra 12.06.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Konsulent
Tenesteeining (1)
Sjå også (1)
Lover og forskrifter (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering