Sal og skjenking av alkohol

Sals- og skjenkeløyve for alkohol gjeld vanlegvis i 4 år. Noverande løyve gjeld frå 1. juli 2016 og fram til 30. september 2020. I Førde vil løyva bli vidareført i neste periode utan krav om ny søknad. Føresetnaden er at politiet ikkje har merknader til sals- og skjenkestadane.  

 

Nyetableringar må søkje om sals- eller skjenkeløyve før oppstart av verksemda. Søknad om løyve skal opp til politisk behandling. Dette kan difor ta litt tid alt etter korleis søknaden kjem i forhold til møtedatoar. Søk difor i god tid før oppstart. 


Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020  (PDF, 629 kB) styrer Førde kommune sin alkoholpolitikk. Planen vert revidert kvart fjerde år. 

Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 21.12.2016

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar