Mindre endringar innandørs

Ein del innvendig rehabilitering treng du ikkje søke om. Dette gjeld kun for installering, endring og reparasjon av enkle installasjonar i eksisterande byggverk. Tiltaket må ikkje røre ved bærande konstruksjonar eller bryte branncelle. 

Du treng ikkje søkje om å:

  • sette opp, flytte eller rive ein ikkje-bærande vegg innafor éi branncelle.
  • Rrparere eller endre installasjonar dersom du brukar like komponentar som var der frå før.
  • skifte ut eller installere nytt utstyr på eksisterande våtrom.
  • installere ny kjøkkenventilator som ikkje koplast til ventilasjonsanlegget.
  • Iistallere kjølerom.
  • installere ny vask i eksisterande bustad som allereie har sanitæropplegg.

Du kan søkje på eiga hand dersom:

  • du skal gjere andre små endringar innandørs enn punkta nemnt ovafor.

Korleis søkje >

Du må søkje med hjelp av fagfolk dersom:

  • du skal gjere endringar i bærande konstruksjoner og/eller bryt brannceller.

Du må ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert foretak, som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen.

Publisert av Vedvik Sissel. Sist endra 18.08.2017 av Vedvik Sissel
Fann du det du leita etter?

Kontakt

 
 
Login for redigering