Slik finn du plan for din eigedom og føresegner

Kartportalen er eit avansert kart som krev Internet Explorer (10 eller 11) og installasjon av Silverlight. Du kan søkje på adresse, stadnamn, eigedomar, koordinator eller planar i planarkivet. Du kan også zoome deg inn i kartet. 

 

Gå til kartportal >

 

Er du profesjonell og skal bruke kart til betalte oppdrag, kan du bestille kartfiler her:

 

Kjøp av kartdata >

Slik finn du plan for din eigedom

Søk på gards- og bruksnummer, adresse, eller zoom deg inn på eigedomen. For å finne ut om det er ein reguleringsplan for din eigedom held du musepeikar over "Kartlag" (nedst i kartet). Klikk på din eigedom i reguleringsplanen og vel RpOmråde. Du får då opp ein boks med opplysningar om reguleringsplan som gjeld for din eigedom. 
 
 
 

Finn føresegner til plan

Føresegner til reguleringsplan/utbyggingsplan, og anna planinformasjon, kan du finne på denne måten:
 
  • Zoom deg inn til aktuelt område og pass på at du har valt karttype "Reguleringsplan".
  • Klikk i kartet og du får meir planinformasjon.
  • Klikk på lenka  Vis i WebPlan, som då vil kome opp i eit eige vindu. Her finn du alle plandokumenta, føresegner finn du under bestemmelser.

Skjermbilde kartportal - Klikk for stort bilete

Om dei digitaliserte plankarta

Dei digitaliserte plankarta kan vere forenkla og standardisert i høve dei vedtekne plankarta. I enkelte tilfelle kan det vere nødvendig å samanlikne det digitale plankartet med det opprinnelege vedtekne plankartet for avklaring av det juridiske innhaldet i plankartet.
 
Vedtekne plankart, føresegner og andre relevante dokument knytt til planen finn ein under "Vis i WebPlan".
 
 
 

Kvite område

Der kartet ikkje viser regulerings- eller utbyggingsplanar - kvite område, er det fordi:
 
område er uregulert (gjeld det meste av dei kvite områda)
område er overstyrt av arealføremål i kommuneplanen
 
 

Andre planar i Førde kommune

Du finn andre planar som kommunedelplanar og temaplanar under andre planar.
 
Ny arealdel av kommuneplanen vart vedteken 28. mai 2015,  
 
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 23.05.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
Ingeniør
bilde av personen: Ole Jakob Sande
Arealplanleggar
Arealplanleggar

Snarvegar

 
 
Login for redigering