Her får du innsyn i kommunen sine planar

Vi utarbeidar mange planar i Førde kommune. Frå den overordna kommuneplanen som skal vise samanhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk, til detaljerte reguleringsplanar som set rammene for kva eit bestemt område kan nyttast til. 

 

I tillegg til arealplanane har vi kommundelplanar og temaplanar, som kan vere både fysisk avgrensa og/eller temaavgrensa. 

     

Sist endra 15.02.2016

Snarvegar