Sjukeheimsplass - Førde Helsetun

Førde Helsetun, Langebruvegen 32, er Førde sin sjukeheim. Her kan dei tilby: rehabilitering, korttids- og avlastningsplass, samt sjukeheimplass.
 

Gjeld spørsmålet ditt omsorgsbustad, sjå informasjon om omsorgsbustad

 Kven kan få sjukeheimsplass?

 • Langtidsplass er for eldre som har eit stort behov for omsorg og pleie heile døgnet, men som ikkje treng behandling på sjukehus. 
 • Korttidsopphald på sjukeheimen er for deg som har behov for rehabilitering, habilitering eller utredning. 
 • Avlastningsplass er til pårørande som har særleg tyngande omsorgsoppgåver.
 • Før sjukeheimsplass vert innvilga skal det vere prøvd ut med tenester i heimen.
   

Korleis søkje?

 • Du må bu eller opphalde deg i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt (PDF, 18 kB) og sende den med søknaden.

Gå til søknadsskjema > (PDF, 573 kB)

 

Send søknad til:

Førde kommune
v/Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde 
 

Kva skjer vidare?

 • Når du søkjer om helse- og omsorgstenester er det Tildelingseininga som behandlar søknaden. Vi tek kontakt med deg slik at det kan bli gjort ei kartlegging saman med deg av dine hjelpebehov.
 • Vi behandlar søknaden så raskt som mogleg. Dersom søknaden ikkje kan avgjerast innan ein månad, får du ei skriftleg melding om grunnen til det. 
 • Om du får tilbod om sjukeheimsplass, blir du tildelt ein korttidsplass eller ein langtidsplass. 
   

Kva kostar det?

 • Kor mykje du skal betale for sjukeheimsplass, avhenger av din økonomi og kva slags plass du får. 
 • Korttidsplass kostar 155 kroner per døgn.
 • Dagopphald kostar 80 kroner per dag. 

Sjå betalingssatsar for helse- og omsorgstenester (PDF, 48 kB)
 

For spørsmål, ta kontakt med:

 • Tildelingseininga på telefon 57 72 20 00 kvardager mellom kl. 09:00–15:00

 

Følg Førde Helsetun på facebook

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 15.09.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

bilde av personen: Gunn Beate Kapstad Bruland
Leiar, Helsetunet korttidseining
Leiar, Helsetunet langtidseining
bilde av personen: Gunnvor Solheim Hjelkrem
Leiar, Helsetunet skjerma eining
Leiar for Tildelingseininga
Sjå også (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering