Legehjelp i Førde kommune

Bestilling av legetime

Bestilling av legetime hos fastlegen din kan du gjere via

Timebestilling på nett >

eller på telefon til Førde Legesenter 57 72 21 50 (kl. 08.00–15.30) 
 

Her finn du Førde Legesenter

Førde Legesenter har adresse Langebruvegen 28, Rødekorsbygget 1. og 2. etasje. 
 

Når du treng legehjelp: Kven skal du ringe?

  • Fastlegen din i opningstida 08.00–15.30 på kvardagar, telefon 57 72 21 50
  • Legevakt 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente
  • 113 når det er akutt og står om liv

Legevakta har same nummer i heile landet: 116 117 (gratis). Du vil kome til legevakta der du oppheld deg uansett kor i Norge du ringer frå.


Legevakta held til i nybygget "Bygg Aust" like ved hovudinngangen til Førde Sentralsjukehus. 


Oppheld du deg utanfor Sunnfjord og ønsker å nå legevakta i Førde må du ringe

  • 57 83 23 00

Førde kommune er med i den interkommunale legevaktordninga SYS IKL Legevakta dekker kommunane Balestrand, Høyanger, Hyllestad, Fjaler, Askvoll, Gaular, Førde, Naustdal og Jølster. 

 

Frå 1. januar 2016 har SYS IKL òg hatt eit tilbod med kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgnsenger (ØHD) for dei 9 SYS IKL kommunane, Bremanger og Solund. Her legg ein inn stabile pasientar som har behov for observasjon, diagnostikk og behandling. 
 

Spørsmål om prisar eller faktura?

Har du spørsmål om prisar eller faktura frå Førde Legesenter, ta kontakt på telefon 57 72 21 50. 

Her finn du prisar som gjeld ved Førde Legesenter. 
 

Fastlege og bytte av fastlege

Du kan sjølv velje kva for ein lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje ein fastlege i ein annan kommune enn den du bur i. Du kan også fritt velje ein lege som ikkje er med i fastlegeordninga, men då betalar du ein høgare eigendel.

 

Dersom du har foreldreansvar for barn under 16 år, vel du også fastlege for barnet ditt. Når du er på sjukeheim, har du krav på å behalde fastlegen din, men du må bruke sjukeheimslegen så lenge du bur der. 

 

Fastlegen er ein allmennpraktiserande lege som har inngått avtale med kommunen om å ta del i fastlegeordningen. Alle har rett til å vere knytt til ein namngjeven, allmennpraktiserande lege. Fastlegen skal vere tilgjengeleg for pasientane sine og prioritere desse framfor personar som ikkje står på lista til legen. 
 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Førde legesenter

Langebruvegen 28
Telefon : 57 72 21 50

Legevakt Sunnfjord og Ytre Sogn (SYS IKL)

Fellesnummer: 116 117
Telefon : 57 83 23 00

Snarvegar