Høyreapparat og synshjelpemiddel

Syn- og hørselskontakt i Førde kommune

Kvar onsdag arbeider han fast med oppgåver knytt til syn og hørsel. 

Kva kan syn- og hørselskontakten hjelpe til med

  • Hjelpe deg og informere om kva tilbod og rettar du har som synshemma og/eller hørselshemma.
  • Kartlegge behov for tekniske hjelpemiddel knytt til syn og hørsel, og hjelpe deg med å søkje om desse hos NAV Hjelpemiddelsentral.
  • Hjelpe deg med utprøving og utlevering av hjelpemiddelet du har fått.
  • Samarbeide med vaktmeister og NAV Hjelpemiddelsentral når du har behov for sjekk og reparasjon av hjelpemiddel.

 

Besøksadresse

Langebruvegen 34. Inngang bak Førde Helsetun ved heimetenesta.

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar