Privatpraktiserande fysioterapeutar

Førde kommune har driftsavtalar med fleire privatpraktiserande fysioterapeutar.

For å få oppfølging av privatpraktiserande fysioterapeut med driftsavtale, måtte du tidlegare ha tilvising frå lege. Frå 1. januar 2018 var det ei lovendring slik at du ikkje lenger treng tilvising frå lege for å få trygderefusjon for fysioterapibehandling. Du kan då ta direkte kontakt med fysioterapeut for avtale. Det vert likevel tilrådd at du har ein god dialog med fastlegen din om helsesituasjonen din.
 

For å få trygderefusjon for fysioterapibehandling må du gå til fysioterapeut som har driftsavtale med Førde kommune. Du betalar då berre ein offentleg fastsett eigendel for oppfølginga.
 

Du må sjølv ta kontakt med dei ulike institutta for å få timeavtale, og du må pårekne at det er noko ventetid for å kome til.
 

Det fins også fysioterapeutar som driv praksis i Førde utan driftsavtale med kommunen. Desse kan også kontaktast for oppfølging, men då lyt du betale for heile oppfølginga sjølv. Du treng ikkje tilvising frå lege for å gå til fysioterapeut utan kommunal driftsavtale.

Privatpraktiserande fysioterapeutar med driftsavtale:

 

Centrum Fysikalske:

 • Telefon: 57 82 30 30
 • Adresse: Storehagen 5, 6800 Førde

Fysioterapeut:

 • Geir Øveraas

 

Førde Fysioterapi:

 • Telefon: 57 82 75 70/ 940 38 104
 • Besøksadresse: Storehagen 5
 • Postadresse: Pb 761, 6804 Førde

Fysioterapeut: 

 • Synnøve Husevåg- Lobben

 

Aktiv fysio- og manuellterapi:  

 

 • Telefon: 469 20 369
 • Adresse: Naustdalsvegen 4, 6800 Førde
 • Nettside: www.aktivforde.no

Fysioterapeutar:

 • Kjersti Østerbø Bell
 • Aud Vassbotten Storøy
 • Elise Astad Sygna
 • Marit Anne Smørdal (manuellterapeut)

 

K. Simonsen Fysioterapi:

 • Telefon: 415 67 356
 • Adresse: Hafstadvegen 36, 6800 Førde

Fysioterapeut:

 • Kjetil Simonsen

Kontakt

Marita Brandsøy Lystad

Fagleiar/fysioterapeut
Telefon : 57 02 12 77
Mobil: 952 23 424

Snarvegar