Privatpraktiserande fysioterapeutar

Førde kommune har driftsavtalar med privatpraktiserande fysioterapeutar. For å få oppfølging av privatpraktiserande fysioterapeut med driftsavtale, må du ha rekvisisjon frå lege. Du må sjølv ta kontakt med dei ulike institutta for å få timeavtale, og du må pårekne at det er noko ventetid for å kome til.

Det fins også fysioterapeutar som driv praksis i Førde utan driftsavtale med kommunen. Desse kan også kontaktast for oppfølging, men då lyt du betale for heile oppfølginga sjølv. Du treng ikkje rekvisisjon frå lege for å gå til fysioterapeut utan driftsavtale.

Privatpraktiserande fysioterapeutar med driftsavtale:

 

Centrum Fysikalske:

 • Telefon: 57 82 30 30
 • Adresse: Storehagen 5, 6800 Førde

Fysioterapeut:

 • Geir Øveraas

 

Fjellvegen Fysioterapi:

 • Telefon: 57 82 75 70
 • Adresse: Storehagen 5, 2. etasje

Fysioterapeut: 

 • Synnøve Husevåg- Lobben

Aktiv fysio- og manuellterapi:  

 

 • Telefon: 46920369
 • Adresse: Naustdalsvegen 4, 6800 Førde
 • Nettside: www.aktivforde.no

Fysioterapeutar:

 • Kjersti Østerbø Bell
 • Aud Vassbotten Storøy
 • Elise Astad Sygna
 • Marit Anne Smørdal (manuellterapeut)

 

K. Simonsen Fysioterapi:

 • Telefon: 41567356
 • Adresse: Hafstadvegen 36, 6800 Førde

Fysioterapeut:

 • Kjetil Simonsen
Publisert av Marita Brandsøy Lystad. Sist endra 26.10.2017 av Marita Brandsøy Lystad
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Fagleiar/fysioterapeut
Leiar legeteneste og rehabilitering
Teneste (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering