Ergoterapi

Ergoterapi er for menneske som har utfordringar med å utføre daglege gjeremål. Det kan vere vaksne og eldre med fysiske eller psykiske funksjonsvanskar, eller personar som er under rehabilitering etter sjukdom eller skade. Ergoterapi fremjar helse gjennom aktivitet, og jobbar mot at den enkelte skal kunne bli mest mogleg sjølvstendig i eige liv.

Kva kan du få hjelp til?

 • Funksjonsvurdering/kartlegging og trening av daglege aktivitetar
 • Tilpassing og tilrettelegging av aktivitet og fysiske omgjevnadar
 • Vurdering, tilpassing og oppfølging av tekniske hjelpemiddel
 • Rehabilitering i og utanfor institusjon, i samarbeid med andre tenester
 • Bustadrådgjevning
 • Kvardagsrehabilitering
 • Handtreningsgruppe for dei med handartrose
 • Rettleiing, informasjon og undervisning
 • Demensutgreiing
   

Kontaktinformasjon

Vi har arbeidsstad på Helsetunet i Førde, saman med dei kommunalt tilsette fysioterapeutane. Besøksadressa vår er Langebruvegen 34, 6800 Førde, og postadressa vår er: Førde kommune ved fysio- og ergoterapitenesta, postboks 338, 6802 Førde.

Hovudtelefonnummeret vårt er: 57 02 12 70

 • Marita Brandsøy Lystad (fagleiar/fysioterapeut): Tlf: 57 02 12 77/ 952 23 424
 • Mari Evebø (ergoterapeut):                                  Tlf: 57 02 12 72/ 481 67 200
 • Elin Sætereie Uthushagen (ergoterapeut):           Tlf: 57 02 12 79/ 948 06 251

Kva kostar det?

Ergoterapi er i utgangspunktet gratis. Deltaking i handtreningsgruppe kan medføre kostnad.
 

Har du behov for hjelpemiddel i ein kortare periode?

> Sjå hjelpemiddel

Publisert av Marita Brandsøy Lystad. Sist endra 09.03.2017 av Marita Brandsøy Lystad
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Fagleiar/fysioterapeut
Leiar legeteneste og rehabilitering
Teneste (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering