Friskliv og frivilligsenter

Klikk for stort bilete

 

 

 

 

Vi har kopla saman Førde sin frisklivsentral og frivilligsentral

 • Friskliv og frivilligsenteret er ein del av kommunen sitt helsetilbod. Vi har kompetanse på endring av levevanar og det å leve med helseutfordringar. 
  • Eit kommunalt lågterskel helsetilbod.
  • Vi har fokus på heile mennesket, fysisk, psykisk og sosialt.
  • Vi bidreg med hjelp til å endre levevanar, førebyggje og meistre sjukdom.
  • Vi koordinerer frivillig arbeid, sosiale møteplassar og ulike arrangement.

Vi har individretta tilbod, kurs og gruppetilbod innan fysisk aktivitet og kosthald. Vi samarbeider med mange, innan helsetenesta og utanfor. Målet er å førebyggje meir for å reparere mindre og at dei som treng det skal få hjelp så tidleg som mogleg. Førebygging lønar seg!

 

Opningstider

Måndag–fredag: kl. 09.00–15.00

 

Ta kontakt med oss om du har spørsmål

 • Telefon: 476 88 025
 • Besøksadresse: Firda Avis, Firdavegen 12
   

> Last ned brosjyre om Senter for friskliv og frivillighet  (PDF, 111 kB) (PDF, 413 kB)

Kontakt

Camilla Søvig

Frisklivskoordinator
Telefon : 476 88 025

Doris Rutledal

Folkehelsekoordinator og prosjektleiar for Sykkelbyen Førde
Telefon : 57 61 26 61
Mobil: 960 13 776
bilde av personen: Kari Valle

Kari Valle

Leiar Førde Frivilligsentral
Telefon : 476 88 025

Snarvegar