Frisklivssentralen - Aktuelt

Frisklivssentralen Fritt Fram Førde og Førde frivilligsentral held til i Firda Avis bygget. Vi arrangerer store og små hendingar, følg med her på kva som skjer. 

Homestart

Onsdag 1. november kl.18.00 vert det informasjonsmøte om Home-Start Familiekontakten på Førde Kyrkjetun. Frivilligsentralen og Helsestasjonen i Førde kommune er samarbeidspartar i arbeidet.

Bankbrua

Vil du setje av to til fire timar kvar månad? Kanskje du kjenner nokon med demens?  Vi har gode erfaringar med venner og kjente, naboar og familie som aktivitetsvennar.

Kurset er gratis.

 

Dato: 6. September
Tid: kl. 17:00 - 21.00
Stad: Førde Rådhus, 4. etg.

Frist for påmelding: 2. September

Du får kursbevis etter endt kurs, men forpliktar deg ikkje til noko ved å delta.

Kulturskulen piano

Førde Seniorkor er eit opent tilbod for alle over 60 år i Førde kommune. Koret har som mål å vere ein møteplass til fellesskap, glede seg sjølv saman med andre og til glede for andre. Song og fellesskap er viktig for god helse og livskvalitet.

Koret har øvingar på Førde Helsetun måndagar kl 10.00 - 11.30. Kom og bli med!

Fritt Fram opningsdag 11.05.16

Frisklivssentralen Fritt Fram Førde har flytta til Firdavegen 12, Firda Avis bygget. Kom gjerne innom for ein prat og omvisning. 

Vi er her tysdagar og onsdagar kl 9.00 - 15.00, elles etter avtale

Fritt Fram opningsdag 11.05.16

Bli med på gåturar i sentrum med innlagt styrketrening! 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar