Frisklivssentralen - Aktuelt

Frivillig og frisklivsenteret held til i Firda Avis bygget. Vi arrangerer store og små hendingar, følg med her på kva som skjer. 

Velkommen til kjekke timar kl. 11.00–14.00 i Hafstadparken.

Bli med på gåturar i sentrum med innlagt styrketrening! 

Onsdag 1. november kl.18.00 vert det informasjonsmøte om Home-Start Familiekontakten på Førde Kyrkjetun. Frivilligsentralen og Helsestasjonen i Førde kommune er samarbeidspartar i arbeidet.

Vil du setje av to til fire timar kvar månad? Kanskje du kjenner nokon med demens?  Vi har gode erfaringar med venner og kjente, naboar og familie som aktivitetsvennar. Vi arrangerer kurs 6. september 2017 for dei som ønskjer å bli aktivitetsvenn. Kurset er gratis.

Førde Seniorkor er eit opent tilbod for alle over 60 år i Førde kommune. Koret har som mål å vere ein møteplass til fellesskap, glede seg sjølv saman med andre og til glede for andre. Song og fellesskap er viktig for god helse og livskvalitet.

Koret har øvingar på Førde Helsetun måndagar kl 10.00 - 11.30. Kom og bli med!

Frisklivssentralen Fritt Fram Førde har flytta til Firdavegen 12, Firda Avis bygget. Kom gjerne innom for ein prat og omvisning. 

Vi er her tysdagar og onsdagar kl 9.00 - 15.00, elles etter avtale

Snarvegar