Frisklivssentralen - Aktivitetar

Vekeplan for faste aktivitetar på frisklivssentralen Fritt Fram Førde. 

Måndag

 • 08.00 - 12.00: Spenst
 • 08.00 - 12.00: Puls
 • 10.00 - 11.30: Seniorkoret, Førde Helsetun
 • 10.00 - 14.00: Gå-gruppe 
 • 10.30 - 11.30: Kom i gong, Spa og basseng Sunnfjord Hotel
 • 13.00 - 14.00: Vanngym, Førde Terapibasseng
 • 17.00 - 18.00: Trim i sentrum, gåturar i sentrum med balanse og styrketrening undervegs

Tysdag

 • 08.00 - 12.00: Spenst, morgonspinn 09.15 - 10.30
 • 08.00 - 12.00: Puls
 • 09.00 - 10.00: Vanngym, Førde Terapibasseng 
 • 10.00 - 11.00: Seniortime
 • 10.30 - 11.15: Vanntrening
 • 18.00 - 19.30: Førde internasjonale kor, øving kvar tysdag i Førdehuset
 • 18:00 - 20.00: Strikkegruppe, Bergum - partalsveker

Onsdag 

 • 08.00 - 12.00: Spenst, Seniorspinn 10.30 - 11.30
 • 08.00 - 12.00: Puls
 • 10.00 - 13.00: Indre Sunnfjord Turlag, oppmøte Essostasjonen, ca 3-timars tur
 • 10.00: Ti - Kaffi, Førde Kyrkjetun
 • 10.30 - 11.30: Spa og basseng, Sunnfjord Hotel
 • 11.30 - 14.30. Gå-gruppe, lågterskel tur
 • 16.00 - 17.30: Kaffikos i omsorgsbustadane, Kyrkjevegen 17

Torsdag

 • 08.00 - 12.00: Spenst, Seniortrim 10.30 - 11.30
 • 08.00 - 12.00: Puls, Seniortime 10.00 - 11.00
 • 09.00 - 10.00: Basseng, Førde Terapibasseng
 • 10.00 Handlerunde, pensjonistar (for dei som bur langt unna og ikkje har buss)
 • 18.30 - 20.30: Internasjonl kafè. Annakvar torsdag/oddetalsveke. 

Fredag

 • 08.00 - 12.00: Spenst
 • 08.00 - 12.00: Puls
 • 08:00 - 12.00: Spa og basseng, Sunnfjord Hotel 
 • 13.30 - 14.30: Vanngym, Førde Terapibasseng
   

Informasjon om aktivitetane

 • Seniorkoret har øving på måndagar, frå kl. 10.00 - 11.30. Det er mogleg å vere med på kaffistund etterpå, kl. 11.30 - 12.00. Det vert kontingent å betale. 
 • Ti-kaffi er ei koseleg samlingsstund kvar onsdag kl. 10.00 i Førde kyrkjelydshus. Det vert servert vaflar og kaffi. Her er det ulike folk, og folk i alle aldrar. Ingen fast program - ordet er fritt og alle er velkomne. 
 • Gågruppe måndagar er for dei som er i god form - det vil seie noko høgt tempo. Gratis.
 • Gågruppe onsdagar er for alle aldrar og er lågterskel - det vil seie langsamt tempo. Passar ikkje for dei som vil gå litt i farta. Gratis
 • Basseng tysdag og torsdag er trim i varmt vatn på Helsetunet. Det er med instruktør.
 • Handlerunde torsdag: Du vert henta heime og kan handle i Førde sentrum. Får skyss heim igjen.
 • Språkkafè er ein møteplass der du kan bli kjent med nye menneske og nye kulturar. Ingen påmelding. Gratis
 • Den internasjonale kafè er open for alle. Det vert servert kaffi, te og litt meir. Om du vil, kan du ta med til "fellesbord". Arrangementet er gratis
 • Førde Internasjonale kor er opent for alle. Det er variert, rytmisk musikk med innslag frå ulike kulturar. Du treng ikkje kunne syngje frå før. Kvelden vert avslutta med kaffi og te. Gratis
 • Kaffikos i Kyrkjevegen 17 er tredje kvar onsdag frå og med 7. september
 • Spenst og Puls: Du må gjere avtale med frisklivssentralen for samtale for å få redusert pris på Spenst og Puls. Ta kontakt på telefon 47 68 80 25. Du vil då få eit brukarbevis som du må vise fram på dei aktivitetane du melder deg på. 
 • Betaling for tilbodet i terapibassenget ved Helsetunet vert kr. 50 for månaden.
 • Måndagsturane er gratis (evt. kostnad for planlagte langturar vert varsla på førehand)
 • Andre gruppebaserte tilbod i regi av frisklivssentralen Fritt Fram Førde vil vere gratis - det vi seie turar, trim i det fri, aktivitetar i nærområda og Friskliv, mat og helse.
 • Frisklivssentralen Fritt Fram Førde er eit kommunalt helsetilbod og vil ha tilgang på rettleiing frå fysioterapeut, ergoterapeut, lege, helsesøster, NAV og andre offentlege instansar.
 • Den einskilde kan få personleg oppfølging dersom det er behov for det.  
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 04.01.2017
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Leiar, Førde ressurssenter
Folkehelsekoordinator
bilde av personen: Kari Valle
Leiar Førde Frivilligsentral

Snarvegar

 
 
Login for redigering