Senter for friskliv og frivillighet - vekeplan

Her kan du laste ned vekeplanen for dei som er med på faste aktivitetar:

 
 

 

 

Måndag

Tysdag

 • Spenst+
 • Puls+
 • 09.00 - 10.00: Vanngym, Førde Terapibasseng 
 • 10.30 - 11.30: Seniortime i Hafstadparken
 • 15.30 - 16.30: Styrketrening/Vektløfting for ungdom
 • 17.30 - 19.30: Gåtur med LHL, oppmøte Laksen (frå april til oktober)
 • 18.00 - 19.30: Førde internasjonale kor, Førdehuset
   

Onsdag 

 • Spenst+
 • Puls+
 • 10.00 - 13.00: Tur med Turlaget, oppmøte Essostasjonen, ca 3-timars tur (frå april til oktober)
 • 10.00: Ti - Kaffi, Førde Kyrkjetun
 • 15.30 - 16.30: Boksing for ungdom
   

Torsdag

 • Spenst+
 • Puls+
 • 09.00 - 10.00: Basseng, Førde Terapibasseng
 • 12.00 - 14.00: Tur i terrenget. Oppmøte i Firdavegen 12.
 • 18.00 - 20.00: Internasjonal kafè. partalsveke. rødekorsbygget (4.etg)
 • 19.00 - 21.00: Møteplassen for deg?Fjellvegen 10, partalsveke.
   

Fredag

 • Spenst+
 • Puls+
 • 13.30 - 14.30: Vanngym, Førde Terapibasseng
   

Informasjon om aktivitetane

 • Seniorkoret har øving på måndagar, frå kl. 10.00 - 11.30  kaffistund kl. 11.30 - 12.00 for dei som ønskjer . Kontingent kr 300,- pr halvår. Kom gjerne å prøv før du bestemmer deg for å verte medlem.
 • Styrketrening/Vektløfting for ungdom foregår med instruktør på Puls tysdagar kl 15.30 - 16.30 i grupper med maks 8 deltakarar. Aktiviteten er eit samarbeid med ungdomsskular og vidaregåande skuar. Deltaking/påmelding skjer via skulane eller Frisklivssentralen. Her er det høve til å kjøpe eit sunt måltid til redusert pris.
 • Ti-kaffi er koseleg samlingsstund kvar onsdag klokka 10:00 i Førde Kyrkjelydshus, der det vert servert vaflar og kaffi.Dette er ein møteplass for alle. Ingen fast program – ordet er fritt og alle er velkomen.
 • Boksing for ungdom foregår på Puls med instruktør. Aktiviteten er eit samarbeid med ungdomsskular og vidaregåande skuar. Deltaking/påmelding skjer via skulane eller Frisklivssentralen. Her er det høve til å kjøpe eit sunt måltid til redusert pris
 • Turgruppe torsdag (KJEM)for dei som ønsker å gå ein tur i terrenget. Oppmøte Firda Avis.
 • Styrkeøkt i Hafstadparken(KJEM) er for dei som ønsker styrketrening ute på dagtid.
 • Basseng tysdag, torsdag og fredag er trim i varmt vatn på Helsetunet. Dette er med instruktør.
 • Den Internasjonale Kafè er open for alle. Der vert servert kaffi, te og litt meir. Om du vil kan du ta med til «fellesbord». Arrangementet er gratis.
 • Førde Internasjonale Kor er eit tilbod for alle. Det er variert, rytmisk musikk med innslag frå ulike kulturar. Kvelden vert avslutta med kaffi og te.
   
 • Spenst + er eit rabattert abbonement på kr. 299, - pr månad, dersom ein ønsker fri tilgang til spa og basseng på Sunnfjord Hotell koster det 349,- per mnd.Rekning vert sendt direkte til deg frå Spenst.
 • Puls + er eit fullverdig og rabattert abbonement på kr. 329,- for månaden. Ved første innmelding er det eit administrasjonsgebyr på 249,- som er eit eingongsbeløp i tillegg til månadsprisen. Rekning vert sendt direkte frå Puls til den einskilde.

  Dei som melder seg inn får også tilbud om ein gratis veiledningstime med ein av PULS sine PT`ar der ein får eit treningsprogram med gjennomgang

Du må gjere avtale med Frisklivssentralen for helsesamtale for å få redusert pris på Spenst og Puls. Ta kontakt på telefon 47 68 80 25. Du vil då få eit brukarbevis som du må vise fram på dei aktivitetar du meldar deg på.

 • Måndagsturane er gratis (evt kostnad for planlagde langturar vert varsla på førehand).
 • Andre gruppebasserte tilbod i regi av Fritt Fram vil vere gratis – det vil sei turar, trim i det fri, aktivitetar i nærområda og Friskliv, mat og helse.
 • Fritt Fram er eit kommunalt helsetilbod og vil ha tilgang på rettleiing frå fysioterapeut, ergoterapeut, lege, helsesøster, NAV samt andre offentlege instansar.
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar