Senter for friskliv og frivillighet

Klikk for stort bilete

 

Senter for friskliv og frivillighet held til i Firda Avis bygget, Firdavegen 12.

Opningstider

Måndag–fredag: kl. 09.00–15.00

 

Kontaktinformasjon 

  • Telefon: 476 88 025
  • Besøksadresse: Firda Avis, Firdavegen 12

 

Vi gir deg ein Frisklivsresept

Tilbodet gir deg ein frisklivsresept innan helsefremjande og førebyggande helseteneste. Målgruppa er dei som har auka risiko for, eller som allereie har utvikla sjukdom og som treng oppfølging av helsepersonell til å endre levevanar og mestre sin sjukdom. 

 

Du kan få Frisklivsresept gjennom lege, NAV eller anna helsepersonell, men du kan også ta kontakt med oss på eige initiativ og tinge time. 

 

Tilbodet passar for dei som treng starthjelp for å endre livsstil, og som på sikt vil kunne klare seg på eiga hand. Du treng ikkje nokon spesifikk diagnose for å få tilbod hos oss. 

 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Camilla Søvig

Frisklivskoordinator
Telefon : 480 38 281
bilde av personen: Kari  Valle

Kari Valle

Leiar Førde Frivilligsentral
Telefon : 481 10 920

Snarvegar