Fritt Fram Førde - Frisklivssentralen

frisklivssentralen-logo - Klikk for stort bilete

 

Frisklivssentralen Fritt Fram Førde held til i Firda Avis bygget (Concord), Firdavegen 12.

Opningstider

Tysdag og onsdag kl. 09:00–15:00

 

Kontaktinformasjon 

Besøksadresse: Firda Avis, Firdavegen 12.

 

Telefonar

  • Frivilligsentralen: 481 10 920
  • Fritt Fram - Frisklivssentralen: 476 88 025
  • Folkehelsekoordinator: 960 13 776
  • Støttekontaktteneste: 908 11 667

Får du ikkje svar, så ring Servicetorget 57 72 20 00.

 

Vi gir deg ein Frisklivsresept

Tilbodet gir deg ein frisklivsresept innan helsefremjande og førebyggande helseteneste. Målgruppa er dei som har auka risiko for, eller som allereie har utvikla sjukdom og som treng oppfølging av helsepersonell til å endre levevanar og mestre sin sjukdom. 

 

Du kan få Frisklivsresept gjennom lege, NAV eller anna helsepersonell, men du kan også ta kontakt med oss på eige initiativ og tinge time. 

 

Tilbodet passar for dei som treng starthjelp for å endre livsstil, og som på sikt vil kunne klare seg på eiga hand. Du treng ikkje nokon spesifikk diagnose for å få tilbod gjennom Frisklivssentralen. 

 

> Last ned brosjyre om Fritt Fram Førde (PDF, 111 kB)

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 10.02.2017
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar