Dagsenter for eldre

Dagsenter er eit tilbod til eldre og demente heimebuande i Førde. Senteret har eigne lokale i og rundt Helsetunet. Her får du frukost, middag, ettermiddagskaffi, trim og andre aktivitetar og sosialt samvær. Følg dagsenter for eldre på facebook
 

 • Pris per dag: 200 kroner (full kost)

Vårt mål er å:

 • gje tilbod om aktivitetar
 • bryte einsemd og etablere kontakt
 • gje avlasting til pårørande
 • lage eit miljø der tryggleik og glede står i fokus
 • skape kontakt mellom dei som bur heime og dei som bur på institusjonen
   

Korleis søkje?

 • Du må ha fast bustad i kommunen, og du må sende ein skriftleg signert søknad.
 • Dersom nokon hjelper deg med å fylle ut søknaden må du samstundes fylle ut ei Skriftleg fullmakt (PDF, 18 kB) og levere den med søknaden.

Du brukar søknadsskjema for helse- og omsorgstenester:

Gå til søknadsskjema > (PDF, 574 kB)

 

Send søknad til: 

Førde kommune
v/Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde
 

Kva skjer vidare?

 • Når du søkjer om helse- og omsorgstenester er det Tildelingseininga som behandlar søknaden. Vi vil ta kontakt med deg slik at det kan bli gjort ei kartlegging av dine behov for hjelp. Deretter vert det gjort eit vedtak.
 • Vi behandlar saka så raskt som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. 
Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766

Heimetenesta Døgnopent

Telefon : 57 02 12 70

Snarvegar