Helse og omsorg

Vårt mål er å ha eit godt helsetilbod for menneske i alle livets fasar. Vi har difor eit "Folkehelse-perspektiv" i vår kommuneplan, då det grip inn i alle sektorar. "Helse i alt vi gjer" prøver vi å etterleve i vårt daglege arbeid. 

 

Folkehelseprofilen for Førde kommune (PDF, 2 MB) seier noko om helsetilstanden blant innbyggjarane. Førde ligg generelt godt an på mange av dei områda som vert målt, men vi har òg område vi kan bli betre på. Spesielt viktig er det å jobbe aktivt med førebyggande tiltak, for å unngå sjukdom og skader.

    

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 19.10.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
På eiga hand (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering