Transporttenesta for funksjonshemma

Transporttenesta for funksjonshemma er eit tilbod til funksjonshemma som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel.


Størstedelen av transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser.  

  Du må fylle ut eit søknadsskjema. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring.  


Ta kontakt med Servicetorget på tlf. nr 57 72 20 00 eller nettprat om du treng hjelp til utfylling av skjema.   Her kan du lese om Parkeringskort for rørslehemma

Publisert av Kirsten Sunde. Sist endra 30.11.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Tenesteeining (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering