Grunnskulane i Førde

I Førde har vi 9 grunnskular, som for tida har om lag 1800 elevar. 
 

Grunnskulane i Førde kommune


Finn skulane i kartet om du lurer på kor dei er. 

 

Kva skule skal barnet mitt gå på?

Ta kontakt med servicetorget på tlf. 57 72 20 00 for å få vite kva skulekrins barnet ditt soknar til.

  

Må eg melde inn barnet mitt til skulestart?

Du treng ikkje melde frå til skulen om at barnet skal byrje på skulen, så lenge du er folkeregistrert i Førde kommune.

Skulane sender brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse. Dette skjer på vårparten det året barnet ditt skal byrje på skulen. 

 

PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) 

PPT skal gi skulane råd og rettleiing, slik at dei kan leggje til rette for barn og unge som har faglege eller sosiale vanskar. PPT for Indre Sunnfjord dekkjer kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal.

 

SFO (Skulefritidsordning)

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn frå 1. til 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. til 7. klasse. Du får informasjon om SFO-tilbodet til skulen når barnet blir skrive inn. Du søkjer elektronisk om SFO-plass.

 

Skuleskyss

Barnet ditt har rett på skuleskyss dersom han eller ho oppfyller eitt eller fleire av desse kriteria:

  • er elev på 1. årstrinn med meir enn 2 kilometer til skulen
  • er elev på 2.-10. årstrinn og har meir enn 4 kilometer til skulen
  • har ein særleg farleg skuleveg
  • treng skuleskyss på grunn av funksjonshemming eller forbigåande skade eller sjukdom. Det gjeld uavhengig av avstanden mellom heim og skule/SFO. De må ha legeerklæring.

 

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som er skuleelev og under 20 år. Helsesøster skal vere tilgjengeleg på skulen din nokre dagar i veka. Les meir om skulehelsetenesta. 

Publisert av Atle Holsen. Ansvarleg Helge Sæterdal. Sist endra 18.10.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
bilde av personen: Helge Sæterdal
Kommunalsjef
Søknadsskjema (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering