Barnehage, skule og oppvekst

I Førde er vi gode på oppvekstvilkår, og vil bli endå betre. Vi har difor sett opp "trygge og gode oppvekstvilkår" som eit av dei viktigaste satsingsområda i kommuneplanen. 
 

Grunnskulane våre er kåra til dei beste i landet, og det er vi stolte av! Samstundes veit vi at vi må jobbe hardt heile tida for å ha god kvalitet på alle tenester for born og unge. Målet vårt er at du alltid skal kjenne deg godt og respektfull ivareteken både som born, ungdom og føresett.

 

I 2016 har vi utarbeidd ein eigen plan for born og unge 2016–2026 (PDF, 3 MB). I planen har vi sett oss nokre målsetjingar om kor vi ønskjer å vere dei komande 10 åra. 

 

   

 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 07.02.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering