Gebyr for vatn og kloakk

Årsgebyr for vatn og kloakk

Årsgebyr for vatn og kloakk er eit årleg gebyr som du må betale til Førde kommune når eigedommen din er tilknytta det kommunale vass- og kloakknettet.


Har du vassmålar, melder du inn vassmålarstand ein gong i året. 

Kommunen reknar årsgebyr for vatn og kloakk frå den dato du har fått ferdigattest/bruksløyve på bygget. Faktureringa vert gjort i Servicetorget etter at ferdigattest/bruksløyve er gitt.

Årsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2017
Årsgebyr for vatn og kloakk
ArealklasseVatnKloakkSamla
Arealklasse 1 (0 - 90 m2)133922703609
Arealklasse 2 A (91 - 200 m2)204734785525
Arealklasse 2 B (201 -350 m2)247342026675
Arealklasse 3 (351 - 450 m2)282748067633
Deretter pr.100 m2141824153833
Pris målt forbruk pr m314,1824,15
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %

 

Kommunale avgifter skal betalast fire gonger i året

Kommunale avgifter, termin og betalingsfrist Vatn- og kloakkgebyr, renovasjonsgebyr, eigedomsskatt og feie- og tilsynsgebyr
Kommunale avgifter, termin og betalingsfrist
TerminBetalingsfristPeriode
115. februarJanuar, februar, mars
215. maiApril, mai, juni
315. augustJuli, august, september
415. novemberOktober, november, desember

Eigedommar som betaler festeavgift blir fakturert for den på 4. termin. Eigedommar med vassmålar blir avrekna på 1. terming påfølgjande år. 

 

Du får tilsendt faktura i god tid før forfallsdato. Du bør bruke denne fakturaen for sikker og rask behandling av betalingen. 

Har du ikkje fakturaen tilgjengeleg, kan du betale inn til kontonummer i Sparebanken Sogn og Fjordane: 37051875401

Husk å skrive kva gards- og bruksnummer betalinga gjeld. 

 

Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk

Tilkoplingsgebyr er eit eingongsgebyr som må betalast i samband med at du knyter eigedommen din til det kommunale vass- og kloakknettet, eller du får pålegg om slik tilkopling.

 

Ved byggemelding vert det søkt om tilkopling til det kommunale vass- og kloakknettet. For eksisterande bygg kan kommunen gje pålegg om tilkopling. 

Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2017
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk
TilkoplingsgebyrVatn Kloakk
Arealklasse 1 (0-90 m2)20002000
Arealklasse 2 A (91-200 m2)40004000
Arealklasse 2 B (201-350 m2)60006000
Arealklasse 3 (351 m2 -450 m2)80008000
Deretter per 100 m210001000
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Servicetorget om du har spørsmål kring prisar, faktura og anna som gjeld gebyr innan vatn og kloakk. 

  • Telefon Servicetorget 57 72 20 00
Publisert av Marit Solheim. Sist endra 14.11.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Snarvegar

 
 
Login for redigering