Overnatting og spesielle arrangement

Skal du leige ut lokale til overnatting eller større arrangementer som ikkje kan reknast under normal drift av bygget, skal dette meldast til brannvesenet i god tid.  

Meldinga skal innehalde:

  • tidspunkt og kva arrangementet omfattar
  • kven som er ansvarleg for dette
  • byggteikningar/situasjonsplan som viser kva rom/areal som skal nyttast
  • korleis vaktordninga er organisert og kontaktinformasjon til ansvarlege vakter
  • kor mange som skal delta
  • kva brannrutinar som skal følgjast
     

Kontakt oss på telefon 57 72 20 00.

Publisert av Torill Anita Segtnan. Sist endra 08.06.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering