Brannøving og -opplæring

Brannvesenet kan hjelpe deg om du ønskjer å planlegge og gjennomføre ei brannøving, eller om du ønskjer brannopplæring i firmaet ditt, sameiget, burettslaget eller ei forening.

Vi har kunnskap og erfaring som kan vere til hjelp i planlegging og gjennomføring av øvingar. Vi kan og delta i øvinga ved at vi blir varsla som om det skulle vere ein reell alarm.

 

Treng du generell brannopplæring eller opplæring innafor eit avgrensa område som til dømes brannrisiko, sløkking, ansvarsfordeling osb. så kan vi lage tilpassa opplegg for ditt behov.

 

Ta kontakt med oss på telefon 57 72 20 00, eller send ein e-post til: postmottak@forde.kommune.no 

Kontakt

bilde av personen: Bernhard Øberg

Bernhard Øberg

Brannsjef og leiar for teknisk drift
Telefon : 57 61 28 21
Mobil: 959 89 601
bilde av personen: Bjørn Atle Berge

Bjørn Atle Berge

Fagleiar beredskap
Telefon : 57 61 28 24
Mobil: 902 01 860

Snarvegar