Eigenfråsegn om konsesjonsfritak

Skal du overta fast eigedom ved arv, gåve, kjøp eller stifting av bruksrett over 10 år, er overtakinga i utgangspunktet konsesjonspliktig.

 

 

Det finst mange unntak frå konsesjonsplikta. Ofte kan ein fri seg frå konsesjon ved utfylling av Skjema eigenfråsegn om konsesjonsfritak (PDF, 244 kB)

Servicetorget kan skrive under på dei stadfestingane som vert krevd av kommunen. Dette gjeld til dømes om eigedomen ligg i eit regulert område eller er bebygd.

 

Om du har ferdig utfylt skjema med deg til Servicetorget kan skjemaet kvitterast på medan du ventar.

Publisert av Marit Kleiven. Ansvarleg Servicetorget. Sist endra 12.01.2015 av Kirsten Sunde
Fann du det du leita etter?

Snarvegar

 
 
Login for redigering