Vaksenopplæring - lokale til studietiltak

Tenesta omfattar gratis lokale til studietiltak innan vaksenopplæring som får statstilskot og er godkjent av den sentrale studieorganisasjonen det tilhøyrer.

 

Bruk av lokale må vere godkjent før tiltaket vert sett i gang.

Korleis får vi denne tenesta?

Organisasjonen må fylle ut søknadsskjema og få godkjenning før studietiltaket (opplæringa / kurset) vert sett i gang.

Gå til søknadsskjema > (PDF, 74 kB)

 

  • Studietiltaket må vere godkjent av sentral studieorganisasjon og får statstilskot, dette skal dokumenterast.
  • Kulturleiar skal tildele lokale til studietiltaket før kurset vert sett i gang.
  • Bruk av andre lokale enn tildelt lokale, leigevilkår og pris skal godkjennast av Kulturleiar.

 

Kor lang tid tek det?

Behandling av søknaden tek vanlegvis 2 veker

Snarvegar