Utfasing av oljetankar

Fyring med fossil brensel som olje og parafin blir forbode frå 1. januar 2020. Bytt til fornybar varmekjelde no, og få støtte frå Enova. 

Informasjon om fjerning av oljetankar og alternative oppvarmingskjelder

 

Støtteordningar

For å få vite meir om Enova sine støtteordningar, ta kontakt på tlf: 800 49 003 eller sjå www.enova.no 

Snarvegar