Transporttenesta for funksjonshemma

Har du vanskar med å bruke kollektive tranportmiddel, kan du søke om transportkort (drosjekort). Drosjekortet er ei støtteordning som gjeld transport til fritidsreiser.

Korleis søke om transportkort?  

Du må fylle ut eit søknadsskjema. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring.  

Har du allereie transportkort, men vil søke om ekstramidlar brukar du skjema for søknad om ekstramidlar


Ring Servicetorget på 57 72 20 00 eller kontakt oss via nettprat om du treng hjelp til utfylling av skjema eller har andre spørsmål.  

 

Sjå også

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar