Tilskot til drenering av jordbruksjord

Føremålet med ordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord, samt redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag.

Korleis søkje?

Du finn søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Søknaden skal innehalde:

  • Søknadsskjema
  • Grøfteplan med kart
  • Kartfesting og omtale av miljøkvalitetar i det aktuelle området
     

Send søknad til: 

Førde kommune
Postboks 338
6802 Førde
 

Søknadsfrist

1. februar kvart år.

 

> Sjå også: Landbruksdirektoratet - informasjon om ordninga 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar