Tilskot til drenering av jordbruksjord

Føremålet med ordninga er å auke kvaliteten på tidlegare drenert jordbruksjord, samt redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag.

Slik søker du

  • Gå til  www.altinn.no
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller liknande.
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg sjølv som privatperson dersom du søker om tilskot til drenering som privatperson.
  • Søk opp og velg skjemaet Tilskot til drenering i jordbruket.
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er obligatorisk). Grøfteplan skal vere innteikna på kart. 
  • Søknaden vert sendt automatisk til kommunen som landbrukseigedomen for tiltaket ligg i.

Når kommunen har behandla søknaden vert svaret og vedtaket sendt til foretaket sin innboks i Altinn – eller til Sikker Digital Post (ev. brev i posten om du ikkje har digital postkasse) om du søker om tilskot til drenering som privatperson. 
 

Søknadsfrist

  • 1. april i 2019
     

Meir informasjon om tilskotsordninga

Har du spørsmål?

Du kan ta kontakt med Ola Kvaal om du har spørsmål om tilskotsordning:

Kontakt

bilde av personen: Ola Kvaal

Ola Kvaal

Fagkonsulent
Telefon : 57 61 27 24

Snarvegar