Telefonvarsling om tekniske tenester

Vi har tatt i bruk eit varslingssystem til å sende ut varsling om ulike hendingar som krev rask informasjon. Dette kan vere vasslekkasje, vegstenging og liknande. Den same tenesta blir mellom anna brukt av feiarane for å varsle at dei kjem til deg.

 

Korleis vert eg varsla?

Varslinga vert sendt som SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon. For hendingar som har lengre responstid kan også e-post brukast. Varsling24 hentar opplysningane sine frå eigedomsregisteret (matrikkelen) og 1881. 

 

Bli varsla!

Du kan sjekke om telefonnummeret ditt er registrert, og du kan endre oppføringa via www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon.

 

Om du har telefonabonnement som ikkje er knytt til bustadadresse di, bedriftsabonnement, eller du har hemmeleg nummer, må du sjølv registrere deg som mottakar av slike varslingar. Dette kan du gjere på eit tilleggsregister på www.varslemeg.no.

Snarvegar