Støttesamtalar

Dette er samtale og støtte i kvardagen med psykiatrisk sjukepleiar/spesialutdanna miljøterapeut.Tenesta er til deg som bur heime med psykisk liding eller som er i ein vanskeleg livssituasjon. Hjelpa kan vere støttesamtalar, medisinhandtering, råd og rettleiing, både for deg og for dei rundt deg.

Korleis få tenesta?

Du må søkjar bu eller opphalde deg i Førde kommunen, og du må sende en signert skriftleg søknad.

 

Tildelingskontoret handsamar søknaden, og vi tek kontakt slik at vi får kartlagt dine behov saman med deg.

Gå til søknadsskjema > (PDF, 46 kB)

 

Søknaden sendast til:

Førde kommune v/ Tildelingskontoret, pb 338, 6802 Førde.

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad, ta kontakt med:

  • Tildelingskontoret på tlf: 57 72 20 00 mellom kl 09 -15.

Ved spørsmål knytt til tenestetilbodet, ta kontakt med:

  • Psykiatrisk sjukepleiar Camilla Sørensen:  57 72 21 57 / 95 96 50 98
Publisert av Tildelingskontoret. Ansvarleg Tore Eide. Sist endra 01.07.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
bilde av personen: Tore  Eide
Leiar Psykiatritenesta

Snarvegar

 
 
Login for redigering