Støttesamtalar

Dette er samtale og støtte i kvardagen med psykiatrisk sjukepleiar/spesialutdanna miljøterapeut.Tenesta er til deg som bur heime med psykisk liding eller som er i ein vanskeleg livssituasjon. Hjelpa kan vere støttesamtalar, medisinhandtering, råd og rettleiing, både for deg og for dei rundt deg.

Korleis få tenesta?

Du må bu eller opphalde deg i Førde kommune, og du må sende ein signert skriftleg søknad.

 

Tildelingseininga behandlar søknaden, og vi tek kontakt slik at vi får kartlagt dine behov saman med deg.

Gå til søknadsskjema > (PDF, 574 kB)

 

Send søknad til:

Førde kommune
v/Tildelingseininga
Postboks 338
6802 Førde

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål knytt til søknad, ta kontakt med:

  • Tildelingseininga på tlf: 57 72 20 00, kvardagar kl. 09:00–15:00

Ved spørsmål knytt til tenestetilbodet, ta kontakt med:

  • Fagleiar Liv Stafsnes:  902 96 687

Kontakt

Gry Aase Alnes

Leiar for Tildelingseininga
Telefon : 57 61 27 87
Mobil: 959 51 766
bilde av personen: Tore  Eide

Tore Eide

Leiar psykiatritenesta
Telefon : 57 02 12 94
Mobil: 479 06 003

Snarvegar