Skulehelsetenesta

 Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som er skuleelev og under 20 år. 

Kva kan skulehelsetenesta hjelpe med?

Du kan få råd og rettleiing og få gjennomført helseundersøkingar og vaksinasjonar. Ved behov kan du bli vist vidare til ein fastlege, tannlege eller spesialist. 
 

Alle du snakkar med i skulehelsetenesta, har teieplikt. 

 

Korleis får du kontakt med skulehelsetenesta?

På skulane i Førde vil helsesjukepleiar vere tilgjengeleg nokre dagar i veka. Sjekk kva tidspunkt som gjeld for din skule. 

Du kan i tillegg ta kontakt med Førde helsestasjon på telefon 57 72 21 30 mellom klokka 08.00–15.00 på kvardagar.  

 

Sjå også

Kontakt

Helsestasjonen, Sentralbord

Telefon : 57 72 21 30

Snarvegar