Skorstein

Skal du føre opp ny skorstein eller rehabilitere eldre skorstein er dette søknadspliktig og du må ta kontakt med fagfolk som kan stå ansvarleg og søke for deg (ansvarleg søkar). 

Di rolle i byggesaka er å vere tiltakshavar. Det vil seie at du eig tiltaket, men at fagfolk (arkitekt, eit byggefirma eller nokon annan som er kvalifisert) må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utføring må også gjerast av fagfolk som du må engasjere og inngå avtalar med. Dei må ha ansvarsrett, sentral eller lokal godkjenning.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har lista opp firma med sentral godkjenning

Publisert av Vedvik Sissel. Sist endra 29.01.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
Teneste (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering