Skorstein eller eldstad

Du treng ikkje søkje dersom:

  • du skal installere, endre, rive eller reparere eldstad innafor ei og same brukseining eller branncelle.

Du må alltid melde i frå om eldstad:

Uavhengig av om du må sende byggjesøknad eller ikkje må du alltid send melding til kommunen viss du innstallerar, endrar eller fjernar ein eldstad. Dette gjer du for at Brannvesenet skal få operert raskare og tryggare dersom ein brann oppstår.

 

Du må søkje med hjelp frå fagfolk dersom:

  • du skal byggje, rive eller rehabilitere ein skorstein.

Di rolle i byggesaka er å vere tiltakshavar. Det vil seie at du eig tiltaket, men at fagfolk (arkitekt, eit byggefirma eller nokon annan som er kvalifisert) må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utføring må også gjerast av fagfolk som du må engasjere og inngå avtalar med.

Dei må ha ansvarsrett og erklære at dei er kvalifisert i samsvar med byggesaksforskriften kapittel 11.

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har lista opp firma med sentral godkjenning

 

Gå til skjema Søknad om tiltak -skorstein og eldstad (PDF, 2 MB)


> Sjå byggesaksgebyr for søknadspliktige tiltak (PDF, 70 kB)

Kontakt

Tore Gjelsvik

Ingeniør
Telefon : 57 61 27 29

Snarvegar