Skatteoppgjer

Siste halvdel av juni startar skatteetaten varsling om skatteoppgjeret. Første moglege dato for utbetaling om du har pengar til gode er 22. juni.

 

Vanlegvis vert tilgodebeløp utbetalt 1–2 veker etter at skatteoppgjeret er klart. Beløp under 100 kroner vil ikkje bli utbetalt. Meir informasjon finn du på skatteetaten.no 
 

Har du fått restskatt, sjå restskatt - betaling og innkrevjing.

Endre kontonummer

Ønsker du at pengane kjem inn på eit anna kontonummer enn det som står i skattemeldinga di, kan du endre det elektronisk:

Endre kontonummer

Har du levert skattemeldinga på papir, kan du ikkje endre kontonummeret elektronisk. Du må ta kontakt med skatteoppkrevjaren i kommunen. 
 

Skatteoppkrevjaren kan normalt endre kontonummeret fram til ei veke før dato for skatteoppgjeret.


Skatteoppkrevjaren i Førde kommune:

Snarvegar