Skatteoppgjer - endre kontonummer

Har du pengar til gode ved skatteoppgjeret, får du dei vanlegvis utbetalt 1-2 veker etter at skatteoppgjeret er klart. Beløp under kr 100 vil ikkje bli utbetalt. 


Har du fått restskatt, sjå restskatt - betaling og innkrevjing.

Endre kontonummer

Ønskjer du å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du gjere dette i Altinn.


Om fristen for å endre kontonummer i Altinn har gått ut, ta kontakt med


Skatteoppkrevjaren i Førde kommune:

 

Når kjem skatteoppgjeret?

  • Skatteoppgjer for personlege skatteytarar: Frå 31. mars kan du sjekke sjølvmeldinga di. Gjeld privatpersonar (lønstakarar og pensjonistar). Har du ikkje endringar treng du ikkje levere sjølvmeldinga. Har du endringar er leveringsfrist 30. april
     
  • Skatteoppgjer for næringsdrivandeAlle næringsdrivande levere sjølvmelding. Leveringsfrist er 31. mai. Nytt i 2016 er at du må levere elektronisk. 
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 25.04.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
Førstekonsulent
Nyttige lenker (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering