Sjølvbyggar

Dersom du ynskjer å bygge din eigen bustad eller fritidsbustad, er det mogleg å søke om godkjenning som sjølvbyggar (ha personleg ansvarsrett) for søknadspliktige byggetiltak.

For meir informasjon om kven som kan søke om godkjenning som sjølvbyggar sjå forskrift om byggesak til plan- og bygningslova.

 

 

Snarvegar