Serveringsløyve

Planlegg du å starte ein stad der det skal serverast mat og/eller drikke, må du ha serveringsløyve. Skal du servere alkohol må du i tillegg ha skjenkeløyve

 

Om du har overtatt ein eksisterande serveringsstad, kan du drive vidare på tidlegare eigar sitt løyve medan du ventar på at din søknad vert behandla . Dette gjeld kun i ein overgangsfase på tre månader og berre om bestemte vilkår er oppfylt. 

Korleis få serveringsløyve?

 • Dagleg leiar ved serveringsstaden må ha bestått etablerarprøva for å kunne søke om serveringsløyve. Løyve vert gitt til selskapet som eig staden. 
 • Serveringslova stiller krav om uklanderleg vandel.
 • Er det eit eigarskifte, må du søke om eige serveringsløyve seinast 30 dagar etter at du teikna avtale om overtaking. 
   

Korleis søke om serveringsløyve?

Vedlegg som må følgje søknad om serveringsløyve:

 • Stadfesting på bestått etablerarprøve
 • Skatteattest
   

Gå til søknadsskjema > (PDF, 183 kB)

 

Servicetorget gjer vedtak om serveringsløyve og kan gi rettleiing om utfylling av søknad. Ring oss på 57 72 20 00 eller ta kontakt via chat
 

Kor lang tid tar det?

Søknad om serveringsløyve skal behandlast innan 60 dagar. I Førde kommune vil det vanlegvis gå raskare enn det. 

 

Opningstider for serveringsstader

 1. Serveringsstader kan halde opent mellom kl. 06.00 og kl. 03.00 (matservering)
 2. Bystyret kan fastsette reduserte opningstider for den enkelte serveringsstad.
 3. Bystyret gir formannskapet mynde til, når særlege grunnar foreligg, å gje løyve til å lukke seinare eller opne tidlegare enn til dei tider som er fastsatt for kommunen.
 4. Bensinstasjonar og storkioskar vert unnateke frå opningstid i punkt 1, med mindre formannskapet i enkelte tilfelle bestemmer noko anna. 

Opningstidene er bestemt gjennom Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 (PDF, 629 kB), pkt. 4.1.5. 

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar