Radonmåling i din bustad

Statens strålevern rådar alle å måle radon i heimen sin. Har du ein utleigebustad, er det krav om radonmåling. 

Radonmåling

  • Å måle radon er enkelt og rimeleg. Det er umogleg å vite sikkert om akkurat din bustad har eit radonproblem. Den einaste måten å finne det ut på, er å måle. 
  • Dersom radonnivået viser seg å vere for høgt, finst det effektive radonreduserande tiltak. 
  • Du målar radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. 
  • Har du bustad i Førde kan du bestille måleutstyr via Radonlab
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 28.06.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Sjå også (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering