Radonmåling i din bustad

Statens strålevern rådar alle å måle radon i heimen sin. Har du ein utleigebustad, er det krav om radonmåling. 

Radonmåling

  • Å måle radon er enkelt og rimeleg. Det er umogleg å vite sikkert om akkurat din bustad har eit radonproblem. Den einaste måten å finne det ut på, er å måle. 
  • Dersom radonnivået viser seg å vere for høgt, finst det effektive radonreduserande tiltak. 
  • Du målar radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. 
  • Har du bustad i Førde kan du bestille måleutstyr via Radonlab
Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 28.06.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
Sjå også (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering