Produksjonstilskot i jordbruket

Du kan søke om produksjonstilskot om du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar. Føretaket ditt må vere registrert i einingsregisteret for at du skal få utbetalt tilskot. 

Søknadsfristar, teljedatoar og utbetalingsdato

  • Søknadsfristane er 15. mars (med teljedato 1. mars) og 15. oktober (med teljedato 1. oktober). 
     

Tilskota vil bli utbetalt i februar året etter at du har søkt. 

 

Søknad om produksjonstilskot

Du finn rettleiing om korleis du søker på Landbruksdirektoratet sine nettsider

 

Søk produksjonstilskot via Altinn

 

For spørsmål, ta gjerne kontakt med

Ola Kvaal, telefon 57 61 27 24

 

 

Kontakt

bilde av personen: Ola Kvaal

Ola Kvaal

Fagkonsulent
Telefon : 57 61 27 24

Snarvegar