Produksjonstilskot i jordbruket

Formålet med produksjonstilskot er å bidra til eit aktivt og berekraftig jordbruk.

Kriterium

Produksjonstilskott kan du få om landbruksføretaket er registrert i einingsregisteret, og du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar.

 

Elektronisk søknad


Rettleiing om korleis du søkjer elektronisk


Søk elektronisk via landbruksdirektoratet
 

Søknadsfristar

Det er to årlege søknadsfristet: 20. januar og 20. august.

 

> Sjå også:  Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Publisert av Oddbjørn Sellevoll. Sist endra 05.03.2015 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

bilde av personen: Ola Kvaal
Fagkonsulent

Snarvegar

 
 
Login for redigering