Produksjonstilskot i jordbruket

Du kan søkje om produksjonstilskot om du driv vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedomar. Føretaket ditt må vere registrert i einingsregisteret for at du skal få utbetalt tilskot. 

Søknadsfristar, teljedatoar og utbetalingsdato

Frå mai 2017 er det to søknadsfristar og to teljedatoar per år for søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. 

 

  • I 2017 er første søknadsfrist 15. mai, med teljedato 1. mai. Andre søknadsfrist er 15. oktober, med teljedato 1. oktober. 
  • Frå og med 2018 er søknadsfristane 15. mars (med teljedato 1. mars) og 15. oktober (med teljedato 1. oktober). 
     

Det vil berre bli ei utbetaling i året. Tilskota vil bli utbetalt i februar året etter at du har søkt. 

 

Elektronisk søknad om produksjonstilskot

Frå mai 2017 må søknaden leverast elektronisk. Det vil ikkje lenger vere mogleg å levere søknad på papirskjema. 

 

Du finn rettleiing om korleis du søkjer elektronisk på Lanbruksdirektoratet sine nettsider

 

Søk produksjonstilskot via Altinn

 

For spørsmål, ta kontakt med: 

Ola Kvaal, tlf. 57 61 27 24

Sist endra 02.05.2017
Fann du det du leitte etter?

Snarvegar