Prisliste 2018

Her finn du dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2018. Prisen på barnehageplass, SFO-plass, årsgebyr for vatn og avløp, feiing/branntilsyn, slamtøming og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp. Tilknytingsgebyr for vatn og avløp er uendra, medan renovasjonsgebyret har ein auke på 15 %. 

 

Fullstendig oversikt finn du i prisliste 2018 (PDF, 983 kB).

Utdrag frå nokre gebyr og betalingssatsar 

 

 

 

 

 Politisk avgjerd om prisendringane

Prisendringane vart vedtatt i Førde bystyre 14. desember 2017. Du kan lese saksutgreiingane her:

 

> Sjå også: Årsbudsjett for 2018 (PDF, 2 MB)

 

Spørsmål om prisar og faktura?

Ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller på chat/nettprat om du har spørsmål om prisar og faktura. 

 

Du kan få utsetjing på tilsendt faktura om du har problem med betaling. Ta kontakt med Servicetorget i god tid før forfall av faktura. 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar