Prisliste 2017

Pengesymbol - Klikk for stort bilete

Her er ei oversikt på dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2017. Prisen på barnehageplass og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp, medan kommunale gebyr stort sett er uendra i 2017. SFO-prisane er òg uendra. 
 

Fullstendig oversikt finn du i prisliste 2017 (PDF, 269 kB).

Utdrag frå nokre gebyr og betalingssatsar:

Barnehage Betalingssatsar 2017
Barnehage
TilbodPer månadMatpengar
100 % plass2730300
80 % plass2454240
60 % plass1914180
50 % plass1640150
40 % plass1364120
Søskenmoderasjon 30 % for eitt søsken, 50 % for søsken nr. 2 og oppover
SFO Betalingssatsar 2017
SFO
TilbodInnhaldPrisar
A-tilbod 1. og 2. klasseFør og etter skuletid + feriar i skuleåret2850
A-tilbod 3. og 4. klasseFør og etter skuletid + feriar i skuleåret2710
B-tilbod20-26 timar per veke2550
C-tilbod15-20 timar per veke2190
D-tilbod10-15 timar per veke1790
E-tilbod0-10 timar per veke1290
SommartilbodTilbod 4 veker3410
Sommartilbod Ei heil veke1090
Kjøp av enkeltdagar275
GebyrGebyr for å hente for seint - per gong100
Det er ingen søskenrabatt på SFO
Helse- og omsorgstenester Betalingssatsar 2017
Helse- og omsorgstenester
TenestePris 2017
Tryggleiksalarm360
Fullkost2850
Middagslevering85
Handling120 per handling
Dagsenter for eldre155
Dagopphald80
Korttids/rehabiliteringsopphald institusjon155
Fribeløp enkeltrom8000
Ufrivillig opphald på dobbeltrom38 300
Kurdøgnsats2645
Sjukeheimsplass - betaling vert rekna ut frå pensjon, anna trygd, arbeidsinntekt, leigeinntekter, rente- og kapitalinntekter.
Heimehjelp Betalingssatsar 2017
Heimehjelp
InntektTimesatsMakspris per månad
Under 2 G200
2 til 3 G1601860
3 til 4 G2402530
4 til 5 G2502810
Over 5 G2603075
Årsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2017
Årsgebyr for vatn og kloakk
ArealklasseVatnKloakkSamla
Arealklasse 1 (0 - 90 m2)133922703609
Arealklasse 2 A (91 - 200 m2)204734785525
Arealklasse 2 B (201 -350 m2)247342026675
Arealklasse 3 (351 - 450 m2)282748067633
Deretter pr.100 m2141824153833
Pris målt forbruk pr m314,1824,15
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Forfall på faktura er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november
Feiing og branntilsyn Gebyr 2017
Feiing og branntilsyn
TenesteÅrleg gebyr
Feiing315 per pipeløp
Branntilsyn bustad213
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2017
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk
TilkoplingsgebyrVatn Kloakk
Arealklasse 1 (0-90 m2)20002000
Arealklasse 2 A (91-200 m2)40004000
Arealklasse 2 B (201-350 m2)60006000
Arealklasse 3 (351 m2 -450 m2)80008000
Deretter per 100 m210001000
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Renovasjonsgebyr Gebyr 2017 (mva kjem i tillegg)
Renovasjonsgebyr
Type bossdunk140 liter240 liter660 liter
Restavfall165728347804
Papiravfall202345950
Samla185931798754

Politisk avgjerd om prisendringane

Prisendringane vart vedtatt i bystyret 15. desember 2016. Du kan lese saksutgreiingane her:

 

> Sjå også Årsbudsjett for 2017

 

Spørsmål om prisar og faktura?

Ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller på chat/nettprat om du har spørsmål om prisar og faktura. 


Du kan få utsetjing på tilsendt faktura om du av ulike grunnar har problem med betaling. Ta kontakt med Servicetorget i god tid før forfall av faktura. 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 30.01.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?
Artikkel (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering