Prisliste 2017

Pengesymbol - Klikk for stort bilete

Her er ei oversikt på dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2017. Prisen på barnehageplass og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp, medan kommunale gebyr stort sett er uendra i 2017. SFO-prisane er òg uendra. 
 

Fullstendig oversikt finn du i prisliste 2017 (PDF, 269 kB).

Utdrag frå nokre gebyr og betalingssatsar:

Barnehage Betalingssatsar 2017
Barnehage
TilbodPer månadMatpengar
100 % plass2730300
80 % plass2454240
60 % plass1914180
50 % plass1640150
40 % plass1364120
Søskenmoderasjon 30 % for eitt søsken, 50 % for søsken nr. 2 og oppover
SFO Betalingssatsar 2017
SFO
TilbodInnhaldPrisar
A-tilbod 1. og 2. klasseFør og etter skuletid + feriar i skuleåret2850
A-tilbod 3. og 4. klasseFør og etter skuletid + feriar i skuleåret2710
B-tilbod20-26 timar per veke2550
C-tilbod15-20 timar per veke2190
D-tilbod10-15 timar per veke1790
E-tilbod0-10 timar per veke1290
SommartilbodTilbod 4 veker3410
Sommartilbod Ei heil veke1090
Kjøp av enkeltdagar275
GebyrGebyr for å hente for seint - per gong100
Det er ingen søskenrabatt på SFO
Helse- og omsorgstenester Betalingssatsar 2017
Helse- og omsorgstenester
TenestePris 2017
Tryggleiksalarm360
Fullkost2850
Middagslevering85
Handling120 per handling
Dagsenter for eldre155
Dagopphald80
Korttids/rehabiliteringsopphald institusjon155
Fribeløp enkeltrom8000
Ufrivillig opphald på dobbeltrom38 300
Kurdøgnsats2645
Sjukeheimsplass - betaling vert rekna ut frå pensjon, anna trygd, arbeidsinntekt, leigeinntekter, rente- og kapitalinntekter.
Heimehjelp Betalingssatsar 2017
Heimehjelp
InntektTimesatsMakspris per månad
Under 2 G200
2 til 3 G1601860
3 til 4 G2402530
4 til 5 G2502810
Over 5 G2603075
Årsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2017
Årsgebyr for vatn og kloakk
ArealklasseVatnKloakkSamla
Arealklasse 1 (0 - 90 m2)133922703609
Arealklasse 2 A (91 - 200 m2)204734785525
Arealklasse 2 B (201 -350 m2)247342026675
Arealklasse 3 (351 - 450 m2)282748067633
Deretter pr.100 m2141824153833
Pris målt forbruk pr m314,1824,15
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Feiing og branntilsyn Gebyr 2017
Feiing og branntilsyn
TenesteÅrleg gebyr
Feiing315 per pipeløp
Branntilsyn bustad213
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2017
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk
TilkoplingsgebyrVatn Kloakk
Arealklasse 1 (0-90 m2)20002000
Arealklasse 2 A (91-200 m2)40004000
Arealklasse 2 B (201-350 m2)60006000
Arealklasse 3 (351 m2 -450 m2)80008000
Deretter per 100 m210001000
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Renovasjonsgebyr Gebyr 2017 (mva kjem i tillegg)
Renovasjonsgebyr
Type bossdunk140 liter240 liter660 liter
Restavfall165728347804
Papiravfall202345950
Samla185931798754

Politisk avgjerd om prisendringane

Prisendringane vart vedtatt i bystyret 15. desember 2016. Du kan lese saksutgreiingane her:

 

> Sjå også Årsbudsjett for 2017

 

Spørsmål om prisar og faktura?

Ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller på chat/nettprat om du har spørsmål om prisar og faktura. 


Du kan få utsetjing på tilsendt faktura om du av ulike grunnar har problem med betaling. Ta kontakt med Servicetorget i god tid før forfall av faktura. 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 30.01.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Artikkel (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering