Prisliste 2017

Pengesymbol - Klikk for stort bilete

Her er ei oversikt på dei vanlegaste avgiftene, gebyr og eigenbetalingane i 2017. Prisen på barnehageplass og betalingssatar for helse- og omsorgstenester er justert litt opp, medan kommunale gebyr stort sett er uendra i 2017. SFO-prisane er òg uendra. 
 

Fullstendig oversikt finn du i prisliste 2017 (PDF, 269 kB).

Utdrag frå nokre gebyr og betalingssatsar:

Barnehage Betalingssatsar 2017
Barnehage
TilbodPer månadMatpengar
100 % plasskr 2730kr 300
80 % plasskr 2454kr 240
60 % plasskr 1914kr 180
50 % plasskr 1640kr 150
40 % plasskr 1364kr 120
Søskenmoderasjon 30 % for eitt søsken, 50 % for søsken nr. 2 og oppover
SFO Betalingssatsar 2017
SFO
TilbodInnhaldPrisar
A-tilbod 1. og 2. klasseFør og etter skuletid + feriar i skuleåretkr 2850
A-tilbod 3. og 4. klasseFør og etter skuletid + feriar i skuleåretkr 2710
B-tilbod20-26 timar per vekekr 2550
C-tilbod15-20 timar per vekekr 2190
D-tilbod10-15 timar per vekekr 1790
E-tilbod0-10 timar per vekekr 1290
SommartilbodTilbod 4 vekerkr 3410
Sommartilbod Ei heil vekekr 1090
Kjøp av enkeltdagarkr 275
GebyrGebyr for å hente for seint - per gongkr 100
Det er ingen søskenrabatt på SFO
Helse- og omsorgstenester Betalingssatsar 2017
Helse- og omsorgstenester
TenestePris 2017
Tryggleiksalarmkr 360
Fullkostkr 2850
Middagsleveringkr 85
Handlingkr 120 per handling
Dagsenter for eldrekr 155
Dagopphaldkr 80
Korttids/rehabiliteringsopphald institusjonkr 155
Fribeløp enkeltromkr 8000
Ufrivillig opphald på dobbeltromkr 38 300
Kurdøgnsatskr 2645
Sjukeheimsplass - betaling vert rekna ut frå pensjon, anna trygd, arbeidsinntekt, leigeinntekter, rente- og kapitalinntekter.
Heimehjelp Betalingssatsar 2017
Heimehjelp
InntektTimesatsMakspris per månad
Under 2 Gkr 200
2 til 3 Gkr 160kr 1860
3 til 4 Gkr 240kr 2530
4 til 5 Gkr 250kr 2810
Over 5 Gkr 260kr 3075
Årsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2017
Årsgebyr for vatn og kloakk
ArealklasseVatnKloakkSamla
Arealklasse 1 (0 - 90 m2)kr 1339kr 2270kr 3609
Arealklasse 2 A (91 - 200 m2)kr 2047kr 3478kr 5525
Arealklasse 2 B (201 -350 m2)kr 2473kr 4202kr 6675
Arealklasse 3 (351 - 450 m2)kr 2827kr 4806kr 7633
Deretter pr.100 m2kr 1418kr 2415kr 3833
Pris målt forbruk pr m3kr 14,18kr 24,15
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Forfall på faktura er 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november
Feiing og branntilsyn Gebyr 2017
Feiing og branntilsyn
TenesteÅrleg gebyr
Feiingkr 315 per pipeløp
Branntilsyn bustadkr 213
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2017
Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk
TilkoplingsgebyrVatn Kloakk
Arealklasse 1 (0-90 m2)kr 2000kr 2000
Arealklasse 2 A (91-200 m2)kr 4000kr 4000
Arealklasse 2 B (201-350 m2)kr 6000kr 6000
Arealklasse 3 (351 m2 -450 m2)kr 8000kr 8000
Deretter per 100 m2kr 1000kr 1000
Alle prisar er oppgitt utan mva som kjem i tillegg med 25 %
Renovasjonsgebyr Gebyr 2017 (mva kjem i tillegg)
Renovasjonsgebyr
Type bossdunk140 liter240 liter660 liter
Restavfallkr 1657kr 2834kr 7804
Papiravfallkr 202kr 345kr 950
Samlakr 1859kr 3179kr 8754

Politisk avgjerd om prisendringane

Prisendringane vart vedtatt i bystyret 15. desember 2016. Du kan lese saksutgreiingane her:

 

> Sjå også Årsbudsjett for 2017

 

Spørsmål om prisar og faktura?

Ta kontakt med Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller på chat/nettprat om du har spørsmål om prisar og faktura. 


Du kan få utsetjing på tilsendt faktura om du av ulike grunnar har problem med betaling. Ta kontakt med Servicetorget i god tid før forfall av faktura. 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 30.01.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Artikkel (1)

Snarvegar

 
 
Login for redigering