Parkeringsnorm

Parkeringsnorma til Førde kommune blir nytta i bygge- og reguleringssaker for å avklare tal parkeringsplassar som skal etablerast ved nybygg, ombygging og bruksendring.

 

Føremålet med parkeringsnorma er at behovet for parkering skal dekkast for både bebuarar/arbeidstakarar og besøkande. 
 

> Last ned parkeringsnorm for Førde kommune (PDF, 727 kB)

Frikjøp av parkeringsplassar 

Det kan søkjast om frikjøp av parkeringsplassar etter eigne reglar. 

 

> Last ned reglar for frikjøp parkering for Førde kommune (PDF, 403 kB)

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 26.02.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Ingeniør
Ingeniør

Snarvegar

 
 
Login for redigering