Parkeringsnorm

Parkeringsnorma til Førde kommune blir nytta i bygge- og reguleringssaker for å avklare tal parkeringsplassar som skal etablerast ved nybygg, ombygging og bruksendring.

 

Føremålet med parkeringsnorma er at behovet for parkering skal dekkast for både bebuarar/arbeidstakarar og besøkande. 
 

> Last ned parkeringsnorm for Førde kommune (PDF, 727 kB)

Frikjøp av parkeringsplassar 

Det kan søkjast om frikjøp av parkeringsplassar etter eigne reglar. 

 

> Last ned reglar for frikjøp parkering for Førde kommune (PDF, 403 kB)

Snarvegar