Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er eit nasjonalt sertifiseringsprogram for små og mellomstore verksemder.  Ordninga tek utgangspunkt i verksemda sitt HMT-system (Helse, Miljø og Tryggleik), og hjelper verksemda til å finne fram til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønsame. Førde kommune har vore med i Miljøfyrtårn-nettverker sidan april 2009. 

Erfaring viser at Miljøfyrtårnbedrift

  • Sparer driftsutgifter med miljøhandling
  • Har tydleg miljøprofil som gjev konkurransefortrinn
  • Skaper eit betre arbeidsmiljø
  • Gjev positiv effekt på natur og miljø
  • Gjev fortrinn ved tilbod med miljøkrav

Korleis bli Miljøfyrtårnbedrift?

Det er godkjende konsulentar i fylket som kan hjelpe verksemder i sertifiseringsprosessen. Her finn du oversikt over verksemder som er sertifisert som Miljøfyrtårn i Sogn og Fjordane. 

Kontaktperson i Førde kommune

Ola Kvaal er kontaktperson i Førde kommune.

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar