Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er eit nasjonalt sertifiseringsprogram for små og mellom store verksemder. 

 

Ordninga tek utgangspunkt i verksemda si HMT system (Helse, Miljø og Tryggleik), og hjelper verksemda til å finne fram til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønsame. 

Førde kommune vedtok 2. april 2009 å bli med i Miljøfyrtårn-nettverk.

 

Erfaring viser at Miljøfyrtårnbedrift

  • Sparer driftsutgifter med miljøhandling
  • Har tydleg miljøprofil som gjev konkurransefortrinn
  • Skaper eit betre arbeidsmiljø
  • Gjev positiv effekt på natur og miljø
  • Gjev fortrinn ved tilbod med miljøkrav

 

Korleis bli Miljøfyrtårnbedrift?

 

Det er godkjende konsulentar i fylket som kan hjelpe verksemder i sertifiseringsprosessen. Du finn oversikt over verksemder som er sertifisert som Miljøfyrtårn i Sogn og Fjordane på heimesida til stiftelsen. 

 

Kontakt Førde kommune

Ta kontakt med Servicetorget i Førde kommune, tlf. 57 72 20 00 om du vil ha meir informasjon. 

Fann du det du leitte etter?

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar