Kunnskapsprøve i alkohollova

Det er to typar kunnskapsprøver, ei for salsløyve i butikk og ei for skjenkeløyve på restaurant/bar/pub.Skal du vere skjenkestyrar eller varastyrar for sals- og skjenkeløyve i kommunen må du ha bestått kunnskapsprøva i alkohollova. 

Bestill tid for avlegging av prøva på Servicetorget

Ring Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eit par dagar før du har tenkt å ta prøva og avtal eit tidspunkt. Prøva kostar 400 kroner per gong og du betaler når du kjem på Servicetorget i Førde rådhus, Hafstadvegen 42. 
 

Om prøva

Dette er ein fleirvalsprøve og består av 30 spørsmål. For å få bestått må du ha 24 rette svar. Du vil få 60 minutt til å svare på prøva. Du får fleire forsøk dersom du ikkje greier prøva første gongen. Prisen for å ta prøva er 400 kroner kvar gong. 
 

Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøva. Prøva er på norsk, og det er ikkje høve til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok. 

 

Pensum

  • Pensum for salsløyve: Kunnskap om alkohollova kap. 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter
  • Pensum for skjenkeløyve: Kunnskap om alkohollova kap. 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter. 
  • Servicetorget har lærehefter til utlån. I tillegg kan du kjøpe læremateriell, kurs og tilgang til "test deg sjølv" - prøvar via Vinn.no

 

Prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøva får eit prøvebevis som er ein dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollova. Beviset er gyldig på ubestemt tid.  

 

Har du spørsmål?

Ring Servicetorget på telefon 57 72 20 00 eller ta kontakt via chat/nettprat.
 

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar