Kulturskulen

 Klikk for stort bilete

Kulturskulen flyttar inn i nye lokale ved Førdehuset 28. oktober 2019. Alle elevar som får nye undervisningslokale får e-post om dette. Oppdatert informasjon finn du på nettsida til kulturskulen.  

Søk om  plass på kulturskulen

Søknadsfrist er 15. mai, men det er mogleg å søke gjennom heile året. 


Bruk det elektroniske søknadsskjemaet 
 

Får du ikkje plass ved hovudopptaket, vert du sett på venteliste og får tilbod om plass straks vi har ledige plassar. 

Kontaktinformasjon kulturskulen

  • Rektor Trude Skarvatun, tlf. 57 61 28 10/415 05 970
  • e-post: tsk@forde.kommune.no
  • Postadresse: Førde kommune, kulturskulen, postboks 338, 6802 Førde

Undervisningstilbod 

Kulturskulen tilbyr inntil 38 undervisningsveker per år og har eit mangfaldig undervisningstilbod.

Sjå detaljert undervisningstilbod

Skulepengar per halvår

  • Instrumentalundervisning/song/visuelle kunstfag/teater: kr 1700
  • Barnegrupper/kor: kr 1400
  • Orkester/band: kr 700 (for elevar med instrumenttilbod i kulturskulen), kr 1150 (for elevar utan instrumenttilbod i kulturskulen)
  • Instrumentleige (ingen moderasjon): kr 500
  • Forbruksmateriell for visuelle kunstfag/teater: kr 300
  • Musikkbinge Førde leige: kr 575

Søskenmoderasjon 25 % frå og med born nr 2. 

Oppseiing av plass

Oppseiing av plass må skje skriftleg, frist 15. november for vårsemesteret og 15. mai for haustsemesteret. 

Kontakt

bilde av personen: Trude  Skarvatun

Trude Skarvatun

Rektor på Førde kulturskule
Telefon : 57 61 28 10
Mobil: 415 05 970

Snarvegar