Kulturpris i Førde kommune

Førde kommune kan kvart år dele ut ein kulturpris.  

 

Kulturprisen skal vere ein stimulans til kulturlivet i kommunen, og vert utdelt for særskilt innsats innafor kulturlivet i Førde. Prisen kan tildelast einskildpersonar, grupper eller organisasjonar.  

Innan 15.november kan framlegg til kandidater sendast inn med grunngjeving og opplysningar om kandidaten.  

 

Send inn forslag til postmottak@forde.kommune.no

Kulturprisen Mottakarar av kulturprisen frå 1988
Kulturprisen
NamnÅrstal
Agnes og Erik Bjørbæk(Sunnfjord Kunstlag)1988
Førde Skulemusikkorps1989
Oddvar Torsheim1990
Martinius Grov1991
Deciding1992
Førde Kammerkor1993
Førde idrettslag1994
Johan Rørvik1995
Førde ungdomslag1996
Rannveig Tveit Kirkebø1997
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival1998
Terje Ness1999
Jorunn Reina2000
Sunnfjord Museum2001
Klaus Undeland2002
Førderevyen2003
Ove Henning Solheim (Skrivarløa)2004
Olaug Nilssen2005
Bymarkas Venner2006
Førde Volleyballklubb2007
Arle Hjelmeland2008
Førde IL fotball2009
Slåtten skulemusikk2010
Langeland ski- og fritidssenter2011
Hans Sande2012
Gro og Arvid Anthun2013
Thea Hjelmeland2014
Førde historielag2015
Publisert av Torunn Rygg. Sist endra 29.08.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Kommunalsjef
 
 
Login for redigering