Kulturpris i Førde kommune

Førde kommune kan kvart år dele ut ein kulturpris.  

Kulturprisen skal vere ein stimulans til kulturlivet i kommunen, og vert utdelt for særskilt innsats innafor kulturlivet i Førde. Prisen kan tildelast einskildpersonar, grupper eller organisasjonar.  

Forslag til kandidatar?

Send inn ditt forslag til kulturprisen før 15.november. Skriv ei kort grunngjeving om kvifor du meiner personen eller laget/organisasjonen skal få kulturprisen.  

 

Send inn forslag til postmottak@forde.kommune.no

Kulturprisen Mottakarar av kulturprisen frå 1988
Kulturprisen
Namn Årstal
Agnes og Erik Bjørbæk(Sunnfjord Kunstlag) 1988
Førde Skulemusikkorps 1989
Oddvar Torsheim 1990
Martinius Grov 1991
Deciding 1992
Førde Kammerkor 1993
Førde idrettslag 1994
Johan Rørvik 1995
Førde ungdomslag 1996
Rannveig Tveit Kirkebø 1997
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival 1998
Terje Ness 1999
Jorunn Reina 2000
Sunnfjord Museum 2001
Klaus Undeland 2002
Førderevyen 2003
Ove Henning Solheim (Skrivarløa) 2004
Olaug Nilssen 2005
Bymarkas Venner 2006
Førde Volleyballklubb 2007
Arle Hjelmeland 2008
Førde IL fotball 2009
Slåtten skulemusikk 2010
Langeland ski- og fritidssenter 2011
Hans Sande 2012
Gro og Arvid Anthun 2013
Thea Hjelmeland 2014
Førde historielag 2015
Førde IL Handball 2016
Hans Jakob Reite 2017
Hilde Bjørkum 2018

Kontakt

Trond Ueland

Kommunalsjef kultur, byggesak og areal, FDV
Telefon : 57 61 27 05
Mobil: 913 37 410

Snarvegar