Kulturminne, automatisk freda

Dersom du har eit kulturminne på eigedommen din og planlegg eit tiltak som kan skade, dekkje til eller skjemme det på annan måte, må du så tidleg som mogleg melde frå til fylkeskommunen

Automatisk freda

Kulturminne er automatisk freda om det er datert før år 1537. Eksempel på slike kulturminne kan vere gravhaugar, offerplassar, dyregraver og bautasteinar. Kulturminne kan vere på land eller under vatn.

 

Ta kontakt med Sogn og Fjordane fylkeskommune

Kulturavdelinga hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune, tlf. 57 63 80 00 kan gje deg utfyllande informasjon om kulturminne. 

> Les meir om kulturminne hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune

Snarvegar