Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Kommunen skal ha ei koordinerande eining for habiliterings- og rehabiliteringsverksemd. Denne eininga skal ha overordna ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnemning, opplæring og rettleiing av koordinator.

Praktisk informasjon

Koordinerande eining er delt i to team:

 • Koordinerande team for barn/unge 0 - 18 år
 • Koordinerande team for vaksne over 18 år

Teama er tverrfaglege med representantar frå fleire tenesteeiningar med oppgåve i å koordinere habiliterings- og rehabiliteringstenester på systemnivå.

Teama har ansvar for at det vert oppretta ein kontaktperson, koordinator som har ansvar, saman med klient/pårørande/verje i utarbeidinga av individuell plan.

 

Koordinerande team barn/unge til ca 18 år:

 • Øystein Høyvik- Leiar av Fagutvikling og koordinering -leiar av teamet
 • Atle Holsen, Skule/barnehage
 • Wenche Bruland, Helsestasjonen
 • Karin Vie, fagleiar barnevern
 • Asbjørn Knapstad, PPT
 • Turid Grimeland, Helse og rehabilitering (Fysio/ergo)
 • Monica Hafstad, Avlastingsbustaden
 • Harald Bjarte Reite, Bu- og miljøtenesta
 • Svein Welle, Helsestasjonslege    

 

Koordinerande team for vaksne over 18 år:

 • Catrine Vagstad - Utviklingskoordinator i Fagutviklings- og koordinering -leiar av teamet
 • Ann Kristin Nilsen, Heimetenesta
 • Liv Stafsnes, Psykiatritenesta
 • Camilla Stein,  Kronborg ressurshage
 • Harald Bjarte Reite, Bu- og miljøtenesta
 • Kjersti Ericksen,  Nav
 • Marita Brandsøy Lystad, leiande fysio

 

Send søknad til:

Førde kommune
v/Tildelingskontoret
Postboks 338
6802 Førde

Publisert av Catrine Andresen. Sist endra 28.09.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

bilde av personen: Øystein Høyvik
Leiar, Fagutvikling og koordinering
Fagleiar Tildelingskontoret

Snarvegar

 
 
Login for redigering