Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgåve å mekle i tvistar som oppstår på grunn av at ein eller fleire personar har påført andre ein skade, eit tap eller liknande. 

Slik kan du ta kontakt med konfliktrådet

 

Konfliktrådet tilbyr mekling i mellom anna slike saker

  • grannetvistar
  • familietvistar
  • økonomiske tvistar
  • konfliktar som følge av straffbar handling m.m.


Ta kontakt direkte med konfliktrådet om du ønsker å nytte denne tenesta.

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar