Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgåve å mekle i tvistar som oppstår på grunn av at ein eller fleire personar har påført andre ein skade, eit tap eller liknande. 

Konfliktrådet i Vest, avdeling Førde

 

Saker konfliktrådet kan tilby mekling i

  • grannetvistar
  • familietvistar
  • økonomiske tvistar
  • konfliktar som følge av straffbar handling m.m.


Ta kontakt direkte med konfliktrådet om du ønsker å nytte denne tenesta.

Kontakt

Servicetorget er her for å hjelpe deg

Telefon : 57 72 20 00

Snarvegar