Konfliktråd

Konfliktrådet har til oppgåve å mekle i tvistar som oppstår på grunn av at ein eller fleire personar har påført andre ein skade, eit tap eller liknande. 

Kontaktinformasjon Konfliktrådet

 

Døme på saker som kan behandlast i konfliktrådet:

  • grannetvistar
  • familietvistar
  • økonomiske tvistar
  • konfliktar som følgje av straffbar handling m.m.


Ta kontakt direkte med konfliktrådet om du ønskjer å nytte denne tenesta.

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 16.06.2016 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Snarvegar

 
 
Login for redigering