Kommuneplan for Førde

Kommuneplanen er kommunen sitt overordna strategiske styringsdokument og inneheld mål og retningsval for kommunen sin utvikling.

Kommuneplanen består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Samfunnsdelen vart vedteken av bystyret 22. mai 2014. Arealdelen vart vedteken av bystyret 28. mai 2015.
 

Planen vert utarbeidd for ein periode på 12 år og vert revidert kvart fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen har ein handlingsdel som seier korleis planen skal følgjast opp i fireårsperioden. Handlingsdelen skal reviderast årleg.
 

 

Publisert av Marit Kleiven. Sist endra 27.06.2017 av Marit Kleiven
Fann du det du leita etter?

Kontakt

bilde av personen: Odd Harry Strømsli
Leiar, Byggesak og arealforvaltning

Snarvegar

 
 
Login for redigering